За детската градина - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

За детската градина

За нас

В центъра на жилищен комплекс Люлин в гр.София, сред двор с големи дървета и много зеленина, се намира ДЕТСКА ГРАДИНА № 47 „НЕЗАБРАВКА”. Началото на нейната история е поставено през есента на 1979 година. През 1994 година детското заведение е именувано  „Незабравка”. На 01.09.1995г детското заведение е обединено със съседната детска градина.

Сградата е изградена по специален проект с обособени помещения за 10 детски групи, физкултурен салон, кабинет по музика, кабинет за допълнителни образователни дейности, кабинети за психолог, логопед, ресурсен учител и педагог, методичен кабинет, медицински кабинет, административни кабинети, кухненски блок, перално помещение. В двора има  10 детски площадки, оборудвани с пясъчник и дървено покритие тип „къщичка”, както и спортни съоръжения.

ДГ № 47 „Незабравка” предлага условия за отглеждане на деца до 7 години, разпределени в 10 детски групи по възрастов признак -  9 градински и 1 яслена.
Усилията на екипа са насочени към развитие на детския потенциал и способности чрез стимулиране на двигателна и творческа активност. В подходяща и уютна обстановка, с приятели на своята възраст, децата имат възможност да открият света за себе си и да развият своя талант, водени от учителите си с търпение и усмивка.

Една от основните ни идеи е да помогнем на децата да осъзнаят своята идентичност на българи. Осъществяваме това чрез реализирането на собствен проект „Обучение и възпитание  на децата от предучилищна възраст в патриотизъм и чувство на национална принадлежност”, като целта е децата да бъдат приобщени към българските традиции, обичаи и културни ценности.

Възпитанието и обучението на децата се осъществява по утвърдени от МОН държавни стандарти. Разработената Програмна система като част от Стратегията за развитието на детската градина съгласно Наредба 5 за предучилищно образование на МОН е авторска, дело на педагогическия екип.
В
ДГ № 47 „Незабравка” се предлагат и организирани образователни дейности срещу допълнително заплащане –  обучение по английски език,  футбол, приложни изкуства, народни танци, както и обучение с логопед.
От 1 август 2016 г. в съответствие със
Закона за предучилищното и училищното образование Обединено детско заведение № 47 "Незабравка" се преименува на Детска градина № 47 "Незабравка".

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню