Missing Consumer Key - Check Settings

Обичам да спортувам

През 2021г. ДГ №47 „Незабравка“ продължава да реализира дейности по проект „Обичам да спортувам“ като част от проекта на СО „Подпомагане на физическото възпитание