Missing Consumer Key - Check Settings

Видеото като средство

От началото на месец юни 2020 година в ДГ 47 „Незабравка“ се реализира проект “ Видеото като средство за споделяне на доброто“ в рамките на европейската програма