Национални герои - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Национални герои

Проекти > Вътрешни

От 2015 година ДГ 47 „Незабравка“ работи с децата по авторски проект „Обучение и възпитание на децата от предучилищна възраст в патриотизъм и чувство на национална принадлежност“.
Част от него е  проекта "Национални герои". Децата научават за живота и делата на Васил Левски, Христо Ботев, Райна Княгиня, Кольо Фичето, Владимир Димитров - Майстора, Кирил и Методий, Георги Иванов и т.н.
Възприемат паметници на великите българи по повод празник, свързан с тях или делото им. Участват активно в отбелязването на тези празници и показват уважение.
Чрез изпълнение на дейностите по проекта  у децата се изгражда българско национално самосъзнание и усещане за принадлежност към род и родина и те се въвеждат в света на историята по подходящ за възрастта им подход.

Представяме ви снимки:
вляво - от практическ
и ситуации по време на реализиране на проекта;
вдясно - от изложбата на детско творчество на тема „
Национални герои.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню