Спорт - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Спорт

Проекти

През 2020г ДГ № 47 „Незабравка“ реализира проект „Обичам да спортувам“ като част от проекта на Столична община „Подпомагане на физическото възпитание и спорта“ .
Целта на проекта е създаване на условия и възможности за организирано практикуване на спортни дейности и занимания и подобряване на детското здраве и физическа дееспособност.

В рамките на проекта бяха закупени физкултурни уреди и пособия за обогатяване на материалната база за провеждане на физкултурна и спортна дейност в детската градина.
Огромна радост и удовлетворение донесе за децата
организирания спортен празник, проведен по нетрадационен начин във връзка със спазването на противоепидемичните мерки. Големите показаха уменията си в щафетни и  спортно-подготвителни състезателни игри. Малките участваха с музикално-подвижни и подвижни игри. При всички деца се видя силната им мотивация за участие в двигателна дейност.
Чрез участието си в този проект децата и учителите от детската градина сътвориха празник на красотата, усмивките и радостта от движението.
За доброто представяне всички групи получиха награди.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню