Еразъм + - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Еразъм +

Проекти

Видеото като средство за споделяне на доброто
Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1.

От началото на месец юни 2020 година в ДГ 47 "Незабравка" се реализира проект " Видеото като средство за споделяне на доброто" в рамките на европейската програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Училищно образование, като неговата продължителност е една година.
Основна цел на проекта е участниците в него да придобият знания и умения, позволяващи им да запазват в дигитален формат случващото се в учебно-възпитателната дейност с децата с цел анализ и споделяне на педагогическата работа и развитието на детската личност.
В рамките на проекта, 10 учители от ДГ 47 "Незабравка" ще вземат участие в структурирания курс "Средства и методи за споделяне работата на учителя".
Възможностите за квалификация на педагогическите специалисти в европейски образователни институции и обмен на добри професионални практики дава добра предпоставка за развитие на компетенции на европейско ниво, която може да бъде реализирана чрез програма Еразъм+, КД1

Участие на учители в структуриран курс в Берлин, Германия
От 30 юли до 04 август 2020г с гр.Берлин, Германия се проведе курс за учители на тема "Средства и методи за споделяне работата на учителя". В него взеха участие и учители от ДГ 47 „Незабравка“. В рамките на 6-те учебни дни педагозите се запознаха със специални техники за работа с цифрово видео и цифрово фото за качествен запис и снимки. Това ще позволи да се документира работата с децата, както в педагогическите ситуации и допълнителните форми за обучение, така и в поредицата от празници, концерти, спортни и туристически дейности, които са ежедневие в живота на детската градина, които лесно да бъдат обработвани и споделяни в интернет пространството, спазвайки определени правила и законови разпоредби. В рамките на курса за целите на практическата работа бяха направени записи и снимки при обиколка на основните забележителности на града. Курсът бе организиран от "Youth connected by Sound" (YCBS).


На 31.08. участниците в проекта реализираха обучение на педагогическата колегия за наученото в структурирания курс в Берлин на тема „Средства и методи за споделяне работата на учителя".

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню