Новини - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини

За родителите
 
 
 
 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Таксите за месец юли ще се събират  
от 02.08. до 09.08.21г. от 07:30ч. до 14:30ч.
при касиера на детската градина

Предоставяме възможност да заплатите таксите по банков път
Данни за платежен документ:
Общинска банка ДГ №47 "Незабравка"
IBAN: BG57SOMB91303141196600
BIC: SOMBBGSF
Основание за плащане: Име на детето - група
Още пояснения: такса за месец юли
Задължено лице: ЕГН на детето
Наредител: Име на родител
Информация за дължимата такса може да намерите на: www.roditel.eu
ВАЖНО!!! Преведената сума трябва да бъде точната сума
/до стотинка/, която дължите.

 
 

Уважаеми родители,
предоставяме на Вашето внимание няколко документа, с които да се запознаете във връзка с дейността на детската градина през учебната 2020 / 2021 година.

  • Алгоритъм за действие при случай на COVID19 - тук

  • Правила, мерки и алгоритъм за работа в условията на извънредна епидемиологична ситуация  - тук.

  • Указания за посещение на деца в детски ясли и градини - тук.


Образци на различни заявления и декларации може да изтеглите от секция "образци на документи".


 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ПРИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА


Уважаеми родители,
за децата, които възобновяват посещенията си в детската градина и ясла е необходимо да се представят следните документи:
1. При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.);
2.  При отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.);
3. Декларация за липса на контакт на детето със заразно болен и без признаци на заразно заболяване в последните 14 дни (от детската градина).
 
 

Традицията продължава
По инициатива на учителите от
група "Звездичка" и група "Мики Маус" тази година цялата детска градина № 47 "Незабравка" взе участие в благотворителната кампания "Капачки за Бъдеще", организирана от фондация "Лазар Радков". Благодарение на помощта на родителите и активността на учителите участието на децата беше повече от успешно.
Браво на Вас! Получената грамота може да видите
тук.

 
 
 
 
 

На 08.05.2019 г. СО – район „Люлин” отбеляза официалния си празник и Деня на Европа с празнична програма. Тя започна с парад - шествие, в който участваха представителният духов оркестър на Националната гвардия и деца от всички детски градини и училища в района.
От ДГ № 47 "Незабравка" се включиха красивите ни момичета от група
Слънце и група Мечо Пух.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню