Народни танци - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Народни танци

За нас > Допълнителни дейности


Обучението по народни танци се провежда от школа „ДЕНС 7/8” ООД и има за цел запознаване на децата с националните традиции, богатството и колорита от ритми на нашия фолклор и  развиване на определени двигателни умения, както и подобряване на музикалната и двигателна култура на децата. Изучават се танци, хора и ръченици от различните етнографски области.  Учебният материал се представя по особено атрактивен начин, близък до възприятията на децата, като сложността на хореографиите и съчетанията е съобразена с възрастовите им особености. Часовете са два пъти седмично. Обучението е съобразено с учебния процес и дневния режим на децата.


 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню