Екип - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Екип

За нас
 

       В ДГ № 47 „Незабравка” работят 22 педагози и 21 непедагогически персонал. От тях: 1 директор, 1  главен учител, 1 психолог, 1 педагог, 1  старши учител по музика, 14 старши учители в детска група, 4 учители в детска група, помощник възпитатели, готвач и кухненски работници, административен персонал.
       Учителите са с много добра квалификация, като всички са с висше образование, 18 от тях са със степен магистър или бакалавър и 3 – степен професионален бакалавър. Освен това 12 педагози са с допълнително придобита професионално-квалификационна степен.
     
От 01 юли 2019г директор на детската градина е Красимира Стоянова.

 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню