БДП - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

БДП

Проекти

  През 2019г ДГ № 47 „Незабравка“ реализира проект „Изграждане на интерактивна учебна площадка по безопасно движение и приложно колоездене“ към Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение към Столична община.
Целта на проекта е с изграждането на интерактивната учебна площадка в двора на детската градина да се подпомогнат практическите обучителни дейности по безопасно движение на децата от всички възрастови групи. Създаването на условия за разиграване на реални пътни ситуации изгражда основите на компетентностите на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващо конкретни знания, умения и отношения, свързани с безопасното движение по пътищата.

Представяме ви снимки:
вляво - от практическа ситуация по време на реализиране на проекта;
вдясно - от изложбата на детско творчество на тема „Аз се движа безопасно“;


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню