Английски език - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Английски език

За нас > Допълнителни дейности


Дейността се води от „АНГЛИЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР” ООД.  Образователният център е специализиран в чуждоезиково обучение по английски език  на деца от предучилищна възраст, като има над 15 години опит в работата в детски градини. Методиката е съобразена с възрастовите особености на децата, като се работи по съвременна Оксфордска система и системни помагала на Европейския Езиков институт.  Целите на обучението по английски език са: натрупване на базови езикови познания и формиране на усет към езика; създаване на положително отношение към чуждоезиковото обучение и към образованието като цяло; обогатяване на речника и способностите за свободно общуване; психологическа и практическа подготовка за училище. Обучението се осъществява с множество нагледни материали и с използването на различни игри. Децата заучават песни, стихчета и кратки диалози, за да изградят правилно произношение. Заниманията  са три пъти седмично  по един учебен час. Обучението е съобразено с учебния процес и дневния режим на децата.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню