Missing Consumer Key - Check Settings

Ден: 21.04.2023

График за работа на ДГ през Лято 2023

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгласно утвърден График за работата на детските градини в

район „Люлин“ през лятото, ДГ № 47 „Незабравка“

няма да работи през месец АВГУСТ 2023г. 

През месеца, в който детската градина няма да работи,

ще се извършват ремонтни дейности, както и дейности по дезинфекция.

Заявления за посещение на сборна група в дежурна детска градина ще

се приемат САМО в Администрацията на ДГ № 47 „Незабравка“ в периода 15.05. – 26.05.2023г.

*Допълнително ще получите информация, децата от ДГ № 47 „Незабравка“, коя дежурна детска градина ще посещават.

Тел. за информация: 02/8249276

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

График за работа на детските градини в район “Люлин” през Лято 2023 ТУК