Missing Consumer Key - Check Settings

Хубаво е в детската градина

 „И слънцето си има дечица на земята в градината любима цветя са му децата!“

Ние, учителите на ДГ №47 „Незабравка“, осмисляме всеки ден, като подарък за децата. Искаме те да изразяват емоциите си свободно и да бъдат щастливи.

Да си вземем щастие и да се смеем повече!