Missing Consumer Key - Check Settings

Ден: 22.03.2023

Безплатно очно скринингово изследване

ДНЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА,
ЛАЙЪНС КЛУБ СОФИЯ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ
                                       и
ЛАЙЪНС КЛУБ СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ
ПРОВЕДОХА БЕЗПЛАТНО СКРИНИНГОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗРЕНИЕТО НА ДЕЦАТА
oт I до IV възрастова група
КАТО ЧАСТ ОТ СЪВМЕСТНАТА СИ КАМПАНИЯ „ЗДРАВО БЪДЕЩЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА“,
С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Скрининговото изследване се извършва с апарат PlusoptiX S12C. Той представлява камера, подобна на играчка, която от разстояние 1 м, за секунди сканира очите на детето и извежда резултати за евентуални офталмологични проблеми. Методът е неинвазивен, не травмира емоционално децата и напомня игра.
Тестът се извършва от специалисти, обучени за работа с апарата и не заменя класическия преглед! Тестът има за цел да открие бързо и безболезнено скрити очни заболявания, за да бъдат предприети мерки за навременно и адекватно лечение.
Всички родители ще получат разпечатка с резултатите от проведения преглед. Препоръчваме децата, при които апаратът открива отклонения от нормата, задължително да бъдат прегледани от лекар-офталмолог!
!!! Отклонението от нормата е отбелязано на разпечатката с Refer и оградено с червено.