Missing Consumer Key - Check Settings

Ден: 17.02.2023

Български традиции и обичаи – от 25 до 27 януари 2023г.

Проект „Живо наследство“

За поредна година в детска градина „Незабравка“ се организира дни на българските традиции и обичаи – „Кукери“

Изложба на детско творчество „Кукерски игри“

„ Зло под камък остани, по вода да ни върви“

НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ГЕРОИ

Проект „Живо наследство“  20.02 – 23.02.2023г.

„И не забравяйте – Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме“    

                                Васил Левски

 

През месец февруари всички заедно: деца, родители и учители, ще си припомним и ще почетем паметта на нашите национални герои чрез стихове и песни, разкази и беседи, презентации и филми.

От 2015 година ДГ 47 „Незабравка“ работи с децата по авторски проект „Обучение и възпитание на децата от предучилищна възраст в патриотизъм и чувство на национална принадлежност“ или с краткото наименование „Живо наследство“. Част от него е  проекта „Национални герои“.

Чрез изпълнение на дейностите по проекта у децата се изгражда българско национално самосъзнание и усещане за принадлежност към род и родина и те се въвеждат в света на историята по подходящ за възрастта им подход.