Missing Consumer Key - Check Settings

Изложба на детско творчество „Ръкотворна есен“

 

По традиция в празничния календар на детската градина се планират поредица от изложби на детско творчество и творчески работилници, съвместно с родителите.

Тази година темите са свързани с авторските проекти „Живо наследство“  – „Български традиции и обичаи“ и „Нашите национални герои“,  „Движа се безопасно“ – „Безопасната уличка“ и „Весел светофар“. Извън проектите се реализират и изложби в съответствие  с тематичното разпределение по образователните направления „Изобразително изкуство“,  „Конструиране и технологии“ и „Околен свят“.