Missing Consumer Key - Check Settings

Уважаеми родители…

Таксите за месец март ще се събират  
от 4 април 2022 г. до 8 април 2022г. от 07:30ч. до 14:30ч.
при касиера на детската градина.

Предоставяме възможност да заплатите таксите по банков път
Данни за платежен документ:
Общинска банка ДГ №47 „Незабравка“
IBAN: BG57SOMB91303141196600
BIC: SOMBBGSF
Основание за плащане: Име на детето – група
Още пояснения: такса за месец март
Задължено лице: ЕГН на детето
Наредител: Име на родител
Информация за дължимата такса може да намерите на: www.roditel.eu
ВАЖНО!!! Преведената сума трябва да бъде точната сума /до стотинка/, която дължите.