Missing Consumer Key - Check Settings

Подвижни игри с топка

Подвижни игри с топка

Детско-юношески  клуб „Национал”  е специализиран в ранното обучение на момичета и момчета по спортни игри и е една от водещите  академии у нас.

  • Обучението се провежда по методика, отразяваща най- доброто от съвременните теории и практики.
  • Клубът осигурява професионални пособия за осъществяване на тренировъчния процес.  Според възрастта си децата се запознават с правилата на играта, разучават и затвърдяват основни движения, усвояват първи знания за тактика и стратегия.  Същевременно се формират редица морално-волеви качества и добродетели; развиват се основните физически качества ловкост, сила, бързина, издръжливост, усъвършенстват се мисловните процеси и се развиват умения за работа в екип.
  • Клубът организира ежегодни турнири.  

 Тренировките се провеждат два пъти седмично. Обучението е съобразено с учебния процес и дневния режим на децата.