Missing Consumer Key - Check Settings

Такси допълнителни дейности

                                                      УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
ТАКСИТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ  ДЕЙНОСТИ ЗА  МЕСЕЦ                   АПРИЛ  ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ В ПЕРИОДА
    03.05.23г. – 10.05.23г. от 7:30ч. до 14:30ч.

при касиера на детската градина

*таксите се заплащат само в брой
*информация за дължимите суми ще получите допълнителнo