Missing Consumer Key - Check Settings

Такси

Уважаеми родители,

Таксите за месец януари ще се събират  
от 02.02.22г. до 09.02.22г. от 07:30ч. до 14:30ч.
при касиера на детската градина

Предоставяме възможност да заплатите таксите по банков път
Данни за платежен документ:

Общинска банка ДГ №47 „Незабравка“
IBAN: BG57SOMB91303141196600
BIC: SOMBBGSF
Основание за плащане: Име на детето – група
Още пояснения: такса за месец януари
Задължено лице: ЕГН на детето
Наредител: Име на родител
Информация за дължимата такса може да намерите на: www.roditel.eu

ВАЖНО!!! Преведената сума трябва да бъде точната сума /до стотинка/, която дължите.