Missing Consumer Key - Check Settings

Спорт

Обичам да спортувам 2022

Ежегодно екипът и децата  на ДГ № 47 „Незабравка“ организират и участват в спортен празник под наслов „Обичам да спортувам“, като част от проекта на Столична община „Подпомагане на физическото възпитание и спорта“.

Тази година спортният празник „Бързи, смели, сръчни“ се проведе на 13.10.2022г. и в него се включиха всички деца, от най-малките до най-големите възпитаници на детската градина. Децата от втора, трета и четвърта група се състезаваха в щафетни и спортно-подготвителни игри – „Гореща топка“, „Бързо премини“ и др., а най-малките участваха в музикално-подвижни и подвижни игри.

Обичам да спортувам 2021

През 2021г. ДГ №47 „Незабравка“ продължава да реализира дейности по проект „Обичам да спортувам“ като част от проекта на СО „Подпомагане на физическото възпитание и спорта“.

В началото на тази учебна година с игри и състезания стартираха най-големите  възпитаници на детската градина от групите: „Мики Маус“, „Детелина“, „Слънце“, „Мечо Пух“ и „Звездичка“. Предстоят и спортните изяви на най-малките, които ще се включат в спортния календар чрез музикално-подвижни и подвижни игри.


Участието в проекта за поредна година подобри условията за спорт в ДГ №47 „Незабравка“ чрез осигуряване на спортни уреди, пособия и награди за децата. Реализирането на спортните дейности повиши мотивацията на децата за спортни изяви, стимулира тяхната двигателна, социална и познавателна активност.

Обичам да спортувам 2020

През 2020г ДГ № 47 „Незабравка“ реализира проект Обичам да спортувам“ като част от проекта на Столична община „Подпомагане на физическото възпитание и спорта“ .

Целта на проекта е създаване на условия и възможности за организирано практикуване на спортни дейности и занимания и подобряване на детското здраве и физическа дееспособност.

В рамките на проекта бяха закупени физкултурни уреди и пособия за обогатяване на материалната база за провеждане на физкултурна и спортна дейност в детската градина.

Огромна радост и удовлетворение донесе за децата организирания спортен празник, проведен по нетрадационен начин във връзка със спазването на противоепидемичните мерки.

Големите показаха уменията си в щафетни и  спортно-подготвителни състезателни игри. Малките участваха с музикално-подвижни и подвижни игри. При всички деца се видя силната им мотивация за участие в двигателна дейност.

Чрез участието си в този проект децата и учителите от детската градина сътвориха празник на красотата, усмивките и радостта от движението. За доброто представяне всички групи получиха награди.