Missing Consumer Key - Check Settings

Работа в екип

Екипът на ДГ 47 „Незабравка“ е успешен и ефективен, защото:
  • Споделя общи  мисия, визия, цели и критерии за качество на образование;
  • Гради  взаимно доверие и лоялност между всички участници в образователния процес – родители, деца и екипа на детската градина;
  • Осигурява оптимална игрова среда и позитивна атмосфера за постигане на спокойна адаптация и развитие потенциала на детето, уважавайки неговата индивидуалност;
  • Мотивиран  да придобива нови знания и умения за да отговори на очакванията и потребностите на съвременното дете;
  • Стреми се непрекъснато да обогатява знанията си и да усъвършенства компетенциите си чрез обучения, участие в проекти и личностно развитие;
  • Преодолява заедно препятствията, трудностите и стреса в професията;
  • Заедно постига по-добри резултати във възпитателно-образователния процес с децата.