Missing Consumer Key - Check Settings

Процедури

Съобщение от 12.05.2019г

ДГ № 47 „Незабравка“ обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности.
Обявата може да прочете тук.


С протокола от работата на комисията може да се запознаете тук.

Заповед за избор на фирми за ДОД по обявения конкурс – тук.

Съобщение от 27.05.2019г

ДГ № 47 „Незабравка“ обявява конкурс по документи
за набиране на предложения за доставка на продукти
по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години.


Обявата може да прочетете тук.