Missing Consumer Key - Check Settings

Процедури

Съобщение от 06.07.2022г

Заповед за избор на фирма за ДОД – „Английски език“ по обявения конкурс и  протокола от работата на комисията  може да се запознаете тук.

Заповед за избор на фирма за ДОД – „Подвижни игри с топка“ по обявения конкурс и  протокола от работата на комисията  може да се запознаете тук.

Заповед за избор на фирма за ДОД – „Български танци в традициите на народните ни обичаи“ по обявения конкурс и  протокола от работата на комисията  може да се запознаете тук.

Заповед за избор на фирма за ДОД – „Визуални изкуства и арт терапия“ по обявения конкурс и  протокола от работата на комисията  може да се запознаете тук.

Съобщение от 17.06.2022г

ДГ № 47 „Незабравка“ обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности.
Обявата може да прочете тук.

Съобщение от 03.06.2022г


ДГ № 47 „Незабравка“ обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности.
Обявата може да прочете тук.
 

Заповед за избор на фирма за ДОД – Английски език по обявения конкурс и  протокола от работата на комисията  може да се запознаете тук.

Съобщение от 12.05.2019г

ДГ № 47 „Незабравка“ обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности.
Обявата може да прочете тук.


С протокола от работата на комисията може да се запознаете тук.

Заповед за избор на фирми за ДОД по обявения конкурс – тук.

Съобщение от 12.05.2019г

ДГ № 47 „Незабравка“ обявява конкурс по документи
за набиране на предложения за доставка на продукти
по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 години.


Обявата може да прочетете тук.