Missing Consumer Key - Check Settings

Партньори с родителите

В резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно и цялостно развитие.

Чрез различните форми на сътрудничество и взаимодействие се създават условия за оптимизиране на взаимодействието детска градина – семейство, изразяващо се в:

  • активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на детето;
  • подпомагане на адаптирането на детето към правилата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност на детето към детската група;
  • активно участие на родителите в образованието на тяхното дете за подкрепа на личностното му развитие;
  • съвместна работа за разбиране на ученето като ценност;
  • обмяна на информация и равностойно участие, което е предпоставка за позитивното развитие на детето;
  • разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството;
  • активно участие в живота на детската група, което позволява да се обогати информацията за собственото дете;
  • повишаване на доверието в образователната система.