Missing Consumer Key - Check Settings

Образователен процес

  • Възпитанието и обучението на децата в ДГ №47 „Незабравка“ се осъществява по утвърдени от МОН държавни образователни стандарти;
  • Усилията на екипа са насочени към развитие на детския потенциал и способности чрез стимулиране на двигателна и творческа активност;
  • В подходяща и уютна обстановка, с приятели на своята възраст, децата имат възможност да открият света за себе си и да развият своя талант, водени от учителите си с търпение и усмивка;
  • Традиция в детската градина е организирането и провеждането на детски празници, лагери, екскурзии, тържества, концертни изяви;
  • Приоритет в образователната дейност с децата е внедряването на съвременни информационни технологии:
  • Във всички групи има 55 инчов дисплей и лаптоп, документ камери;
  • В 3 и 4-ти възрастови групи са осигурени вотинг системи за проследяване на индивидуалното развитие на децата;
  • Приобщаване на децата към българските традиции и обичаи, възпитаване в патриотизъм и чувство на национална принадлежност.