Missing Consumer Key - Check Settings

Национални герои

Национални герои

Практически ситуации по време на реализиране на проекта.

Изложба на детско творчество на тема „Национални герои.

От 2015 година ДГ 47 „Незабравка“ работи с децата по авторски проект „Обучение и възпитание на децата от предучилищна възраст в патриотизъм и чувство на национална принадлежност“.Част от него е  проекта „Национални герои“.

Децата научават за живота и делата на Васил Левски, Христо Ботев, Райна Княгиня, Кольо Фичето, Владимир Димитров – Майстора, Кирил и Методий, Георги Иванов и т.н. 

Възприемат паметници на великите българи по повод празник, свързан с тях или делото им. Участват активно в отбелязването на тези празници и показват уважение.Чрез изпълнение на дейностите по проекта  у децата се изгражда българско национално самосъзнание и усещане за принадлежност към род и родина и те се въвеждат в света на историята по подходящ за възрастта им подход.