Missing Consumer Key - Check Settings

Български танци в традициите на народните ни обичаи

Народни танци

Обучението по народни танци се провежда от школа „ДЕНС 7/8” ООД и има за цел запознаване на децата с националните традиции, богатството и колорита от ритми на нашия фолклор и  развиване на определени двигателни умения, както и подобряване на музикалната и двигателна култура на децата.

  • Изучават се танци, хора и ръченици от различните етнографски области.  
  • Учебният материал се представя по особено атрактивен начин, близък до възприятията на децата, като сложността на хореографиите и съчетанията е съобразена с възрастовите им особености.
  • Часовете са два пъти седмично.

Обучението е съобразено с учебния процес и дневния режим на децата.