Missing Consumer Key - Check Settings

Към всяко дете с внимание

Към всяко дете с внимание

Проектът се реализира в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1,
с регистрационен номер: 2021-1-BG01-KA122-SCH-000014966

месец декември 2021

Целта на проекта е повишаване квалификацията на учителите в използването на вотинг системи за проследяване индивидуалното развитие на всяко дете и в създаването на електронно учебно съдържание за големи интерактивни изображения чрез специализиран софтуер.

В рамките на дейността 4 педагогически специалисти ще бъдат включени в структуриран курс за обучение на тема „Интерактивни дигитални средства и инструменти в помощ на учителя“, който ще се проведе във Виена, Австрия.

месец февруари 2022

Като част от дейностите в рамките на проекта е провеждането на вътрешен конкурс за подбор на участници в структурирания курс във Виена, Австрия. Подборът се извърши на два етап: попълване на онлайн въпросник и събеседване с кандидатите. Като се взеха под внимание резултатите от онлайн въпросникът и проведеното събеседване, комисията определи следните учители за участие в курса:  Любимка Иванова, Галя Жориева, Дида Тодорова и Маринела Иванова. За резерви се определят: Милка Узунова и Милена Савова

месец юни 2022г.

От 12  до 19 юни 2022г. наши учители се включиха в структуриран курс на обучение на тема „Интерактивни дигитални средства и инструменти в помощ на учителя“ във Виена, Австрия. Курсът се организира от обучителната организация WALORA, която  е известна с реализирането на редица семинари и обучения свързани с използването на съвременни технологии и методики в преподаването основно в детски градини и училища.

В рамките на обучението бяха разгледани теми свързани с/със: съвременните технически средства за индивидуално и групово ползване от децата; анализиране на резултати от постиженията на децата; създаване и използване на електронни учебни материали за големи интерактивни изображения. Специално внимание се отдели на технологичните възможности на белите дъски и дисплеите, документ камерите, вотинг системите, интерактивните маси, интерактивни подове и малки роботи. Разгледаха се въпроси свързани с тяхното приложение в училищата и детската градина, като се отдели специално внимание на приложимостта им спрямо възрастовите особености на децата.

месец октомври 2022г.

На 04.10.2022г. участниците в проекта реализираха обучение на педагогическия екип на детската градина за наученото в структурирания курс на обучение  на тема „Интерактивни дигитални средства и инструменти в помощ на учителя“ във Виена.

месец януари 2023 г. Резултати от работата по проекта

В рамките на проектните дейности бяха разработени от учителите електронни учебни материали за големи интерактивни изображения за използване с наличните в детската градина вотинг системи. Те бяха приложени практически в педагогически ситуации по различни образователни направления в трета и четвърта възрастова група на детската градина. Част от тях бяха включени в „Сборник с разработки на електронни учебни материали за големи интерактивни изображения“, като продукт от работата по проект „Към всяко дете с внимание“ по програма „Еразъм+„, Ключова дейност 1. 

Сборника може да разгледате ТУК

03.02.2023г. Споделяме постигнатото

На 30 януари 2023 година, от 13:00 часа в ДГ №47 „Незабравка“ се проведе методически семинар на тема „Интерактивни дигитални средства и инструменти в помощ на учителя“. На него беше представен успешно реализирания от екипа на детската градина проект „Към всяко дете с внимание“ по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1. В семинара взеха участие представители на РУО – София-град, СО – район Люлин, членове на Обществения съвет към детската градина, директори и учители от столични детски градини и училища. Екипът на ДГ №47 „Незабравка“ представи резултатите от работата по проекта събрани в „Сборник с разработки на електронни учебни материали за големи интерактивни изображения“ .