Missing Consumer Key - Check Settings

Живо наследство

Раклата на баба-1

Раклата на баба-2

От 2015 година ДГ 47 „Незабравка“ работи с децата по авторски проект „Обучение и възпитание на децата от предучилищна възраст в патриотизъм и чувство на национална принадлежност“.
Част от него е  проекта „Живо наследство”
.

Децата се срещат с многообразието от народни приказки и народни умотворения. Живота им се разнообразява с разучаване на народни приказки, стихове, песни, пожелания, гатанки, римушки, пословици и поговорки и др.п. Силен интерес предизвикват битовите празници. Могат да се представят почти всички народни обичаи, като коледуване, сурвакане, закичване с мартеница, лазаруване, боядисване на яйца, заговезни, седянка и т.н.Празнуването на български традиции и обичаи дават възможност на децата за пряк допир с българския дух, традиции и народно творчество.

 Чрез дейностите по проекта у децата се  възпитава българско национално самосъзнание и усещане за принадлежност към семейство, род и родина чрез красотата, ценностите и мъдростта на фолклора.