Missing Consumer Key - Check Settings

Екип

В ДГ №47 „Незабравка“ работят 24 педагогически специалисти, 4 медицински специалисти и 21 непедагогически персонал. От тях по длъжности: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • Директор: Дияна Топузова
 • Заместник директор по учебната дейност: Красимира Стоянова
 • Главен учител: Даниела Димитрова
 • Старши учител по музика: Виолета Ваклинова

 

 

Старши учители: 

 • Галина Ангелова
 • Татяна Йовчева
 • Росица Райкова
 • Мария Браянова
 • Рая Генадиева
 • Елка Алексиева
 • Ангелина Иванова
 • Даринка Трифонова
 • Галя Жориева
 • Любимка Вучева
 • Милка Узунова
 • Дида Тодорова
 • Милена Савова                                                                                                                                    

Учители:                                

 • Биляна Тодорова
 • Аделина Димитрова
 • Маринела Иванова
 • Елеонора Ангелова
 • Стоилка Кирилова

Допълнителни специалисти:

 • Диана Здравкова-Петкова – психолог
 • Мария Николова – ресурсен учител
 • Елена Ботева – логопед
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Администрация:

 • Анет Цветкова – счетоводител
 • Анелия Петрова – домакин
 • Веска Каменова – касиер

Кухня:

 • Ирина Стоичкова – готвач
 • Емилия Дишкова – работник кухня
 • Ели Пудева – работник кухня

Помощник възпитатели:

 • Димитринка Благоева 
 • Снежа Георгиева
 • Даниела Владимирова
 • Даниела Делийска
 • Кристина Янков
 • Марияна Чолакова
 • Йорданка Велкова
 • Надя Младенова
 • Петя Петкова
 • Биляна Николова
 • Марина Пехливанова 
 • Марияна Козовска
 • Цветанка Миладиновa                      

 

Помощник на учителя:

 • Сибила Върбанова

Поддръжка:

 • Юлиян Стефанов – общ работник

Охрана:

 • Стефан Петров
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Медицинска сестра в кабинет:

 • Димитрийка Вачева

Медицински сестри в ясла:

 • Нели Цвяткова
 • Валентина Димитрова