Missing Consumer Key - Check Settings

Екип

В ДГ №47 „Незабравка“ работят 24 педагогически специалисти, 4 медицински специалисти и 20 непедагогически персонал. От тях по длъжности:

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
 • Директор: Дияна Топузова
 • Главен учител: Даниела Димитрова
 • Учител по музика: Фанка Койнарова – Вълчанова

Старши учители: 

 • Галина Ангелова
 • Мария Браянова
 • Рая Генадиева
 • Елка Алексиева
 • Ангелина Иванова
 • Даринка Трифонова
 • Галя Жориева
 • Любимка Вучева
 • Милка Узунова
 • Дида Тодорова
 • Милена Савова    
 • Аделина Димитрова
 • Ангелина Бунова                                                                                                                       

Учители:                                

 • Биляна Тодорова
 • Маринела Иванова
 • Марина Пехливанова
 • Стоилка Кирилова

Допълнителни специалисти:

 • Диана Здравкова-Петкова – психолог
 • Мария Николова – ресурсен учител
 • Цветелина Дакова – логопед
 • Траяна Ангелова – педагог 
Asset 1
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Администрация:

 • Силвия Тодорова – счетоводител
 • Анелия Петрова – домакин
 • Веска Каменова – ЗАС

Кухня:

 • Ирина Стоичкова – готвач
 • Десислава Димитрова – работник кухня
 • Ели Пудева – работник кухня

Помощник възпитатели:

 • Димитринка Благоева 
 • Снежа Георгиева
 • Даниела Владимирова
 • Даниела Делийска
 • Марияна Чолакова
 • Йорданка Велкова
 • Надя Младенова
 • Петя Петкова
 • Биляна Николова
 • Марияна Козовска
 • Цветанка Миладиновa
 • Таня Петрова
 • Маргарита Иванова                      

Поддръжка:

 • Атанас Атанасов – общ работник

Охрана:

 • Стефан Петров
Asset 2
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

Медицинска сестра в кабинет:

 • Димитрийка Вачева
 • Николета Татарева – Иванова

Медицински сестри в ясла:

 • Нели Цвяткова
 • Валентина Димитрова