Missing Consumer Key - Check Settings

Английски език

Английски език

Дейността се води от „АНГЛИЙСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР” ООД.  Образователният център е специализиран в чуждоезиково обучение по английски език  на деца от предучилищна възраст, като има над 15 години опит в работата в детски градини.

Методиката е съобразена с възрастовите особености на децата, като се работи по съвременна Оксфордска система и системни помагала на Европейския Езиков институт.  

Целите на обучението по английски език са:

  • натрупване на базови езикови познания и формиране на усет към езика;
  • създаване на положително отношение към чуждоезиковото обучение и към образованието като цяло;
  • обогатяване на речника и способностите за свободно общуване;
  • психологическа и практическа подготовка за училище.

Обучението се осъществява с множество нагледни материали и с използването на различни игри. Децата заучават песни, стихчета и кратки диалози, за да изградят правилно произношение.

Заниманията  са три пъти седмично  по един учебен час. Обучението е съобразено с учебния процес и дневния режим на децата.