Missing Consumer Key - Check Settings

Видеото като стредство

Видеото като средство за споделяне на доброто

Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1.

От началото на месец юни 2020 година в ДГ 47 „Незабравка“ се реализира проект “ Видеото като средство за споделяне на доброто“ в рамките на европейската програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Училищно образование, като неговата продължителност е една година.

  • Основна цел на проекта е участниците в него да придобият знания и умения, позволяващи им да запазват в дигитален формат случващото се в учебно-възпитателната дейност с децата с цел анализ и споделяне на педагогическата работа и развитието на детската личност.
  • В рамките на проекта, 10 учители от ДГ 47 „Незабравка“ ще вземат участие в структурирания курс „Средства и методи за споделяне работата на учителя“.
  • Възможностите за квалификация на педагогическите специалисти в европейски образователни институции и обмен на добри професионални практики дава добра предпоставка за развитие на компетенции на европейско ниво, която може да бъде реализирана чрез програма Еразъм+, КД1
Участие на учители в структуриран курс в Берлин, Германия

От 30 юли до 04 август 2020г с гр.Берлин, Германия се проведе курс за учители на тема „Средства и методи за споделяне работата на учителя“. В него взеха участие и учители от ДГ 47 „Незабравка“.

В рамките на 6-те учебни дни педагозите се запознаха със специални техники за работа с цифрово видео и цифрово фото за качествен запис и снимки. Това ще позволи да се документира работата с децата, както в педагогическите ситуации и допълнителните форми за обучение, така и в поредицата от празници, концерти, спортни и туристически дейности, които са ежедневие в живота на детската градина, които лесно да бъдат обработвани и споделяни в интернет пространството, спазвайки определени правила и законови разпоредби. В рамките на курса за целите на практическата работа бяха направени записи и снимки при обиколка на основните забележителности на града. Курсът бе организиран от „Youth connected by Sound“ (YCBS).

На 31.08. 2020г участниците в проекта реализираха обучение на педагогическата колегия за наученото в структурирания курс в Берлин на тема „Средства и методи за споделяне работата на учителя“.

В резултат на дейностите по проекта в ДГ 47 „Незабравка“, учителите, участвали в проекта, приложиха на практика придобитите знания и умения за цифрово видео, цифрово фото и техники за обработка на заснетия материал.

Част от реализираните видео и електронни материали, позволяващи да се докоснете до работата на учителите в различни дейности, можете да видите на следните линкове:

На 18 май 2021 година, от 13:00 часа се проведе уебинар „Добри практики на детските градини по програма Еразъм+“, с партньори  РУО на МОН на София-град и с участието на ДГ 47 „Незабравка“ , ДГ 184 „Мечо Пух“ и ДГ 65 „Слънчево детство“.  На него бяха представени успешно реализирани проекти на трите детски градини. ДГ № 47 „Незабравка“ представи своя проект „Видеото като средство за споделяне на доброто“. 

В уебинара взеха участие, след предварителна регистрация над 120 учители и директори на детски градини от София и от страната. По време на уебинара включванията бяха над 250.