Missing Consumer Key - Check Settings

БДП

Изграждане на интерактивна учебна площадка по безопасно движение и приложно колоездене

Практическа ситуация по време на реализиране на проекта.

Изложба на детско творчество на тема „Аз се движа безопасно“.

 През 2019г ДГ № 47 „Незабравка“ реализира проект „Изграждане на интерактивна учебна площадка по безопасно движение и приложно колоездене“ към Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение към Столична община.


Целта на проекта е с изграждането на интерактивната учебна площадка в двора на детската градина да се подпомогнат практическите обучителни дейности по безопасно движение на децата от всички възрастови групи. Създаването на условия за разиграване на реални пътни ситуации изгражда основите на компетентностите на детето като пълноправен участник в пътното движение, притежаващо конкретни знания, умения и отношения, свързани с безопасното движение по пътищата.


"Движа се безопасно"

Изградените макети от децата по темата

Изградените макети от децата по темата

Във връзка с изпълнение на Учебна програма по безопасност на движението по пътищата за детската градина ние реализирахме вътрешен проект „Движа се безопасно“.

Целта е изграждане на елементарни представи и понятия за пътното движение. и овладяване на начални умения за безопасно придвижване като пешеходци.