Театрална школа - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Театрална школа

За нас > Допълнителни дейности


Обучението по театрална дейност се води от „ Амадеус студио” ООД.  В часовете децата усвояват основите на театралното и куклено изкуство.  Целта е разгръщане на тяхното въображение, изграждане на комуникативност, работа в екип и социализация.  Обучението в часовете дава възможност за разкриване и развитие на талантите на децата -  актьорски способности, музикалност, ритмичност, пластичност, чувство за импровизация. Децата драматизират приказки, участват в етюди, пресъздават фантазни образи и сюжети. В края на учебната година малките актьори показват пред публика своите умения в заключителен спектакъл.  Заниманията се провеждат два пъти седмично.
Обучението е съобразено с учебния процес и дневния режим на децата. За учебната 2018 / 2019 година преподавател е Ивона Желева.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню