Еразъм + - ДГ 47 "Незабравка" - София

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Еразъм +

Проекти

Видеото като средство за споделяне на доброто
Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1.

От началото на месец юни 2020 година в ДГ 47 "Незабравка" се реализира проект " Видеото като средство за споделяне на доброто" в рамките на европейската програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Училищно образование, като неговата продължителност е една година.
Основна цел на проекта е участниците в него да придобият знания и умения, позволяващи им да запазват в дигитален формат случващото се в учебно-възпитателната дейност с децата с цел анализ и споделяне на педагогическата работа и развитието на детската личност.
В рамките на проекта, 10 учители от ДГ 47 "Незабравка" ще вземат участие в структурирания курс "Средства и методи за споделяне работата на учителя".
Възможностите за квалификация на педагогическите специалисти в европейски образователни институции и обмен на добри професионални практики дава добра предпоставка за развитие на компетенции на европейско ниво, която може да бъде реализирана чрез програма Еразъм+, КД1 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню